50 jaar geleden stelt haar site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Helaas blijven fouten mogelijk. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op onze site worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt.

Bezoekers wordt op verschillende manieren gevraagd een bijdrage te leveren aan deze site, onder meer via reacties en het uploaden van fotomateriaal. Tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven bekijkt de redactie deze bijdragen niet vooraf. Daardoor kan het gebeuren dat bijdragen die kwetsend zijn, oproepen tot geweld of op een andere manier de grenzen van het betamelijke overschrijden, enige tijd op onze site te vinden zijn. Wij doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. We distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijke bijdragen en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Gebruikers mogen uitsluitend materiaal aan onze sites bijdragen waarvan zij zelf over de auteursrechten beschikken. Voor het redactionele materiaal geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met 50 jaar geleden.

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. 50 jaar geleden is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

50 jaar geleden kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers te gebruiken in andere huidige en toekomstige media, waaronder andere sites en printmedia. Door een bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een reactie) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in. Gebruikers kunnen daarbij geen aanspraak maken op vergoeding. Dit recht is door 50 jaar geleden overdraagbaar aan derden.